BLACK FRIDAY – SALE MẠNH TAY – TỔNG GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG LÊN ĐẾN: 480.000.000

Ngày đăng: Thứ năm, 22/11/2018

BLACK FRIDAY – SALE MẠNH TAY – TỔNG GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG LÊN ĐẾN: 480.000.000đ

NỘI DUNG: Chỉ bán 10 máy duy nhất cho mỗi dòng

THỜI GIAN:   Chương trình diễn ra duy nhất một ngày 23/11/2018

DANH SÁCH SẢN PHẨM ÁP DỤNG:

* MSI VỚI TỔNG GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG LÊN ĐẾN 480.000.000đ

Tên sản phẩm Tổng giá trị quà tặng

MSI GS65 8RE-242VN Stealth Thin

100.000.000đ

MSI GT75 8RF-231VN Titan 

86.000.000đ

MSI GT75 8RG-235VN Titan

104.000.000đ

MSI GE63 8RE-266VN Raider RGB Edition

96.000.000đ

MSI GT75 8RG-252VN Titan

94.000.000đ

 

Chat với mình nhé!